Rätt utbildning ger jobb direkt
Arbetsmarknaden sviktar men gruvindustrin står stadigt. Behovet av arbetskraft är stort, men bristen på utbildad personal är påtaglig. Några som har bestämt sig för att ändra på det är Q Utbildning i Malå.
Det hela började med att företaget Önnerlövs hösten 2000 drog i gång Ams-utbildningar för att utbilda arbetslösa till bergarbetare. Det hela slog mycket väl ut och några år senare ansökte man hos Yrkesmyndigheten om att starta en Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) inom samma område.
- Vi fick KY-utbildningen godkänd och bestämde oss då för att starta Q Utbildning, ett bolag som är helt inriktat på utbildning, säger Patrik Stenlund.

Kort därefter startade den tvååriga KY-utbildningen ”Jord-, berg- och mediaborrning”.
- Det har varit fantastiska resultat, det är stor efterfrågan på eleverna. Många får anställning redan innan de gått klart utbildningen, mycket tack vara de viktiga praktikperioderna då eleverna är ute hos olika arbetsgivare.
I den 80 poäng långa utbildningen är ungefär en tredjedel av tiden praktik. Q Utbildning har mycket goda samarbeten med gruvbolag som Boliden och LKAB som gärna upplåter praktikplatser till deras duktiga elever.
- Praktiken är en väldigt viktig del av utbildningen, vissa saker måste man helt enkelt lära sig på plats. Dessutom är det ett fönster där våra elever får synas och komma i kontakt med branschen, säger Patrik och fortsätter.
- Just nu är det några av våra elever som ska göra sin praktik i Chile via ett svenskt bolag.

Tidigare i år ansökte Q Utbildning om att starta ytterligare en KY-utbildning. Inom samma bransch, men ettårig och helt och hållet inriktad på berg- och gruvdrift, under eller ovan jord. I höstas drog utbildningen Berganläggning 40p igång.
- Eleverna får lära sig underjordsbrytning, dagbrottsbrytning, maskinkunskaper och allt som krävs för att bli bergarbetare. Även här utgörs en betydande del av utbildningen av praktik.
Skillnaden från den längre utbildningen är att man där kan välja en av fyra inriktningar: prospekteringsarbetare, pallborrare eller brunnsborrare. Medan kursen Berganläggning, precis som namnet visar, är helt inriktad på berg- och gruvdrift. En sektor där behovet av arbetskraft är extra stort.

Q Utbildning såg ett behov och valde att satsa. Med facit i hand var det helt rätt beslut, tycker Patrik Stenlund.
- Vi startade för att vi såg att det fanns ett stort behov av utbildningar inom den här branschen. Det är en bransch där många av de anställda börjar komma upp i åldrarna och där det krävs nya utbildade medarbetare.
Att starta upp i ett gammalt gruvsamhälle som Malå kändes naturligt. Historiens vingslag såväl som närheten till dagens gruvaktörer gör att både attraktiva föreläsare och tung tradition finns alldeles runt knuten.


Q Utbildning

Bransch:
Utbildning

Telefon: 0953-10008
Fax: 0953-21434


Email:
patrik@onnerlov.com

Hemsida:
www.qutbildning.se

Adress:
Q Utbildning
Skolg. 11
93070 Malå

| 13 SENASTE FÖRETAGEN